my gallery

poniedziałek, 27 czerwca 2011

Under The Tuscany Sun. Pod Słońcem Toskani.

I hope that there is the place like this .... the people are friendly, the sun makes us happy, life is easier...
But this place you must find in yourself..
Mam nadzieję,że istnieje takie miejsce jak to..ludzie są przyjacielscy,słońce sprawia iż jesteśmy szczęśliwi,życie jest prostsze...
Ale takie miejsce trzeba odnaleźć w sobie..

piątek, 17 czerwca 2011

Anna's uniquel cat. Wyjątkowy kot Anny

She use to live on the street before I adopted her-wrote Anna about her cat.
But She is not only a cat for Her....She is someone more!

Ona kiedyś mieszkała na ulicy ,zanim ją zaadoptowałam -napisała Anna o swoim kotku.
Ale ona nie jest tylko kotem dla Niej...Ona jest kimś więcej!


czwartek, 9 czerwca 2011

You and me, forever friends! Ty i ja ,na zawsze przyjaciółmi!

Teddy bear loves his little friend Mr Rabbit.
Misio kocha swojego małego przyjaciela Pana Królika.