my gallery

piątek, 17 czerwca 2011

Anna's uniquel cat. Wyjątkowy kot Anny

She use to live on the street before I adopted her-wrote Anna about her cat.
But She is not only a cat for Her....She is someone more!

Ona kiedyś mieszkała na ulicy ,zanim ją zaadoptowałam -napisała Anna o swoim kotku.
Ale ona nie jest tylko kotem dla Niej...Ona jest kimś więcej!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz