my gallery

piątek, 8 lipca 2011

Dog Your best friend.Pies Twój najlepszy przyjaciel.

make friends with me..
zaprzyjaźnij się ze mną..

poniedziałek, 4 lipca 2011

Red shoe and white dress.Czerwony bucik i biała sukienka.

Specially for You, I bought red shoes -said Miss Kitty.
Specjalnie dla Ciebie kupiłam czerwone buty - powiedziała Panna Kotka.

niedziela, 3 lipca 2011

White seal is elegant today for Kimberly. Biała foczka jest dzisiaj elegancka dla Kimberly.

My fur can't get wet today!!I must look great.
Moje futerko nie może zmoknąć dzisiaj!!Muszę wyglądać wspaniale.


piątek, 1 lipca 2011

Drops...lot of drops. Kropelki...dużo kropelek

Catch the drops...is like catch a little happiness.
Złapać kropelkę...to jak złapać odrobinę szczęścia.