my gallery

poniedziałek, 31 grudnia 2012


piątek, 21 grudnia 2012

wtorek, 18 grudnia 2012

Dzwięki Kolorów.

Wielkie to szczęście nie wiedzieć
dokładnie, na jakim świece się żyje.

Wisława Szymborska "Wielkie to szczęście"

z podziękowaniami dla Patrycji za piękną,mądrą książkę...wiesz co mi w duszy "gra"
a.


wtorek, 11 grudnia 2012

Animals... on a stick. Zwierzęta..na patyku.

a Cat, a dog and a teddy bear, all with party mood :-))
Kot, pies i miś, wszyscy w imrezowym nastroju :-))

we have a mustache, a hat and the lips..all on a stick..
mamy wąsy,kapelusz i usta..wszystko na patyku..


niedziela, 2 grudnia 2012

niedziela, 18 listopada 2012

In a new home. W nowym domu.

My Giveaway just finished and two of my animals have now a new home.
Mój Giveway się skończył i dwa moje zwierzaki mają teraz nowy dom.

One in Wassupbrothes.
Here Miss Bunny have the Owls as friends, just perfect for her:-))

The second one in Bramasole, where the sun shining all the time

♥ amelia

środa, 14 listopada 2012

I have a Circus. Mam Cyrk.

Cat,bunny and circus.
Kot,zajączek i cyrk.
poniedziałek, 12 listopada 2012

Miss Dior. Panna Dior

Miss Dior - for all these who love a vintage style in a fashion and in art
-as I do.
Lovely Miss Elephant carry Dior fragrance.
I hope you will like her :-)

Panna Dior - dla tych wszystkich,którzy kochają styl vintage w modzie
i w sztuce - tak jak ja.
Urocza Panna Słonik, niosąca zapach Dior.
Mam nadzieję,że ją polubicie :-)
i dziękuję Beacie z The Dolls za wyróżnienie..uwielbiam jej wyszywane cuda,jedno mam więc wiem o czym mówię:-))

niedziela, 4 listopada 2012

New winter Squrriel. Nowa zimowa Wiewiórka.


Instead peanuts I bring you a little bird. He will be my friend in the winter time !!

Zamiast orzeszków,przynosze wam małego ptaszka.On będzie moim przyjacielem na zimowy czas !!

czwartek, 25 października 2012

Secret garden..Tajemniczy ogród..

In the secret garden lives owl. She carries antique key into the lost world...world of happiness, spring flowers, were problems disappear.

W tajemniczym ogrodzie mieszka sowa..Nosi antyczny klucz do zaginionego świata..świata szczęścia, wiosennych kwiatów, gdzie problemy znikają.
czwartek, 18 października 2012

New Blyth Girl. Nowa Blyth dziewczynka.

I live in the forest. I am in half a deer in a half a girl.
Under my coat I have a white polar bear...he is my friend,he is my destiny..

Mieszkam w lesie.Jestem w połowie sarną w połowie dziewczynką.
Pod moim płaszczykiem mam białego,polarnego misia..on jest moim przyjacielem,jest moim przeznaczeniem..


wtorek, 16 października 2012

Pink Elephant.Różowy Słonik.

Hi..I am a pink elephant. My mother showed me this lovely dress.
Tomorrow I will go on the party with another- not only pink-elephants.
I have red windmill.When I make a wish I blow into it. Do you want to try?

Cześć..Jestem różowym słonikiem. Moja mamusia uszyła mi tą sukienkę.
Jutro wybieram się na przyjęcie do innych-nie tylko różowych-słoników.
Mam czerwony wiatraczek.Kiedy pomyślę życzenie,dmucham w niego.Chcesz spróbować?

poniedziałek, 15 października 2012

Congratulations and Thank You..Gratulacje i Dziękuję

Olga Wassupbrothers..
Congratulations and please write to me on inameliart@op.pl

Bramassole
Gratuluję i proszę napisz do mnie na inameliart@op.plThank you all of You.. !
I wish I have only two prizes.
but for those who didn't win, I have 10% bonus for all in my etsy shop..
you must only write to me.:-)
Thank you again
amelia

Dziękuję Wam wszystkim.. !
Żałuję ,że mam tylko dwie nagrody.
ale dla tych którzy nie wygrali,mam 10% bonus na wszystko w moim etsy sklepie..
wystraczy tylko do mnie napisać.:-)
Dziękuję raz jeszcze
amelia

and the winner is...

already soon...
but the prizes will be two, not only the one..Miss Bunny and Elephant will find a new home today..and for all members of my blog a little surprise:-))

juz niedługo..
ale nagrody będą dwie,nie tylko jedna..Panna Króliczek i Słonik znajdą dziś nowy dom ..a dla wszystkich członków mojego bloga mała niespodzianka:-))

The committee is ready!!
Komisja jest gotowa!!


poniedziałek, 1 października 2012

Giveaway


Dear Friends!!

In this rainy monday I have something special for you :-)
You will have a chance to win print from one of my original paintings:
Miss Bunny or Circus Elephant

What to do?
You have to only write here which one of this two animals you would like to have.

This giveaway is intended for members of my blog,so if you like Miss Bunny or Elephant join to it.

In two weeks (15.10.2012), on Monday,there will be a random lottery and the winner will choose the prize.
I wish luck to all of you ! ! !
With Love
ameliaDrodzy Przyjaciele !!

W ten deszczowy poniedziałek mam coś specjalnego dla Was :-)
Będziecie mieli możliwość wylosowania jednego wydruku z moich oryginalnych obrazów:
Pannę Króliczek albo Cyrkowego Słonika.

Co zrobić?
Jedynie napisz tu które z tych dwóch zwierzątek chciałbyś mieć.

Ten podarunek jest skierowany do członków mojego bloga,więc jeśli chcesz Pannę Króliczek albo Cyrkowego Słonika dołącz do niego.

Za dwa tygodnie (15.10.2012),w poniedziałek ,będzie losowanie a zwycięzca wybierze nagrodę.
Życzę wszystkim powodzenia
Z miłością
amelia


piątek, 28 września 2012

and today... a dzisiaj

NEW teaser !!!NOWA zapowiedź!!

Bunny will be in the shop today!
króliczek będzie dzisiaj w sklepie!

Greetings..Pozdrowienia
amelia

wtorek, 25 września 2012

New,new,new !! Nowośći,nowości,nowości!!

I am a print but not on the paper..I am much more better !
Now not only the originals but prints available..print on the professional board for printing, weatherproof, not fade from light, can be hung without frames.
and price friendly:-))I invite here
we will be more soon.

Jestem wydrukiem ale nie na papierze..Jestem o wiele lepszy !
Teraz nie tylko dostępne oryginały ale i wydruki..wydruki na profesjonalnej płycie do wydruków,odpornej na warunki atmosferyczne,nie blaknące od światła i można wieszać bez ramki.
i cena przyjazna:-))zapraszam TU
będzie nas więcej wkrótce..