my gallery

czwartek, 25 października 2012

Secret garden..Tajemniczy ogród..

In the secret garden lives owl. She carries antique key into the lost world...world of happiness, spring flowers, were problems disappear.

W tajemniczym ogrodzie mieszka sowa..Nosi antyczny klucz do zaginionego świata..świata szczęścia, wiosennych kwiatów, gdzie problemy znikają.
czwartek, 18 października 2012

New Blyth Girl. Nowa Blyth dziewczynka.

I live in the forest. I am in half a deer in a half a girl.
Under my coat I have a white polar bear...he is my friend,he is my destiny..

Mieszkam w lesie.Jestem w połowie sarną w połowie dziewczynką.
Pod moim płaszczykiem mam białego,polarnego misia..on jest moim przyjacielem,jest moim przeznaczeniem..


wtorek, 16 października 2012

Pink Elephant.Różowy Słonik.

Hi..I am a pink elephant. My mother showed me this lovely dress.
Tomorrow I will go on the party with another- not only pink-elephants.
I have red windmill.When I make a wish I blow into it. Do you want to try?

Cześć..Jestem różowym słonikiem. Moja mamusia uszyła mi tą sukienkę.
Jutro wybieram się na przyjęcie do innych-nie tylko różowych-słoników.
Mam czerwony wiatraczek.Kiedy pomyślę życzenie,dmucham w niego.Chcesz spróbować?

poniedziałek, 15 października 2012

Congratulations and Thank You..Gratulacje i Dziękuję

Olga Wassupbrothers..
Congratulations and please write to me on inameliart@op.pl

Bramassole
Gratuluję i proszę napisz do mnie na inameliart@op.plThank you all of You.. !
I wish I have only two prizes.
but for those who didn't win, I have 10% bonus for all in my etsy shop..
you must only write to me.:-)
Thank you again
amelia

Dziękuję Wam wszystkim.. !
Żałuję ,że mam tylko dwie nagrody.
ale dla tych którzy nie wygrali,mam 10% bonus na wszystko w moim etsy sklepie..
wystraczy tylko do mnie napisać.:-)
Dziękuję raz jeszcze
amelia

and the winner is...

already soon...
but the prizes will be two, not only the one..Miss Bunny and Elephant will find a new home today..and for all members of my blog a little surprise:-))

juz niedługo..
ale nagrody będą dwie,nie tylko jedna..Panna Króliczek i Słonik znajdą dziś nowy dom ..a dla wszystkich członków mojego bloga mała niespodzianka:-))

The committee is ready!!
Komisja jest gotowa!!


poniedziałek, 1 października 2012

Giveaway


Dear Friends!!

In this rainy monday I have something special for you :-)
You will have a chance to win print from one of my original paintings:
Miss Bunny or Circus Elephant

What to do?
You have to only write here which one of this two animals you would like to have.

This giveaway is intended for members of my blog,so if you like Miss Bunny or Elephant join to it.

In two weeks (15.10.2012), on Monday,there will be a random lottery and the winner will choose the prize.
I wish luck to all of you ! ! !
With Love
ameliaDrodzy Przyjaciele !!

W ten deszczowy poniedziałek mam coś specjalnego dla Was :-)
Będziecie mieli możliwość wylosowania jednego wydruku z moich oryginalnych obrazów:
Pannę Króliczek albo Cyrkowego Słonika.

Co zrobić?
Jedynie napisz tu które z tych dwóch zwierzątek chciałbyś mieć.

Ten podarunek jest skierowany do członków mojego bloga,więc jeśli chcesz Pannę Króliczek albo Cyrkowego Słonika dołącz do niego.

Za dwa tygodnie (15.10.2012),w poniedziałek ,będzie losowanie a zwycięzca wybierze nagrodę.
Życzę wszystkim powodzenia
Z miłością
amelia