my gallery

czwartek, 25 października 2012

Secret garden..Tajemniczy ogród..

In the secret garden lives owl. She carries antique key into the lost world...world of happiness, spring flowers, were problems disappear.

W tajemniczym ogrodzie mieszka sowa..Nosi antyczny klucz do zaginionego świata..świata szczęścia, wiosennych kwiatów, gdzie problemy znikają.
4 komentarze: