my gallery

niedziela, 17 lutego 2013

something for someone special..coś dla kogoś specjalnego

Sometimes you have a good feeling about people and you want to give not only to take..
I hope it will be a great surprise for someone I really like...

Czasami masz przeczucie do ludzi i chcesz dać nie tylko brać..
Mam nadzieję,że będzie to udana niespodzianka dla kogoś kogo naprawdę lubię..

środa, 13 lutego 2013

Emilly

Emilly came from the brown deciduous forest... with her little friend deer...He knows a lot of amazing stories..
Emilly przyszła z brązowego,lisciastego lasu..ze swoim małym przyjacielem jelonkiem..On zna wiele niesamowitych historii..


wtorek, 5 lutego 2013

How not to love pigs?!! Jak nie kochać świnek?!!

I just love pigs. This one is The Party Pig with the sweetest cake in the world:-) Bon appetit.
Ja po prostu kocham świnki. Ta to Imprezowa Świnka z najsłodszym ciastem na świecie:-) Bon appetit
piątek, 1 lutego 2013

Some bunnies..Niektóre króliczki...

Some bunnies eat mostly sweets.
So..Miss Bunny baked carrot cake for his little baby.I think he like it:-))

Niektóre króliczki jedzą głownie słodycze.
Więc..Panna króliczek upiekła tort marchewkowy dla swojego małego dziecka. Myślę,że je lubi :-))