my gallery

piątek, 18 października 2013

two monkeys..dwie małpy

a little performance for you..two monkeys invite..
małe przedstawienie dla was...dwie małpy zapraszają

sobota, 12 października 2013

Welcome to the Circus !! Witam w Cyrku !!

and a little parade for you..i mały pokaz dla Was.